Delirium alkoholowe zwane też często białą gorączką alkoholową jest bez wątpienia jednym z najgroźniejszych problemów pojawiających się u osoby uzależnionej po odstawieniu alkoholu lub po jego długotrwałym spożywaniu.

Objawy delirium są zupełnie naturalną reakcją organizmu na zmiany, jakie wywołało w organizmie wieloletnie picie – dopóki osoba uzależniona pije, objawy te są tłumione, jednak gdy odstawi alkohol, natychmiast dają o sobie znać. Delirium alkoholowe może pojawić się w środowisku kontrolowanym, a więc podczas detoksu w ośrodku odwykowym, ale znacznie groźniejsze staje się w momencie, gdy osoba uzależniona pije w samotności i nie uzyska na czas pomocy specjalistycznej. Czy delirium alkoholowe może zagrażać życiu osoby uzależnionej? Jakie są jego objawy i metody leczenia?

Przyczyny i objawy delirium alkoholowego

Delirium alkoholowe określane naukowo jako delirium tremens jest zaburzeniem występującym u około 5-10% osób uzależnionych od alkoholu i około 5% tych, którzy decydują się alkohol odstawić. Pomimo stosunkowo małego odsetka jego występowania, zaburzenie to uważane jest jako jeden z najgroźniejszych skutków alkoholizmu – jeśli nie zostanie odpowiednio szybko opanowany, jego rezultaty mogą być tragiczne.

Delirium alkoholowe pojawia się zwykle w ciągu 72 godzin od odstawienia alkoholu, objawiając się przede wszystkim zaburzeniami orientacji w otoczeniu, nadmiernym pobudzeniem, silnymi wahaniami nastroju, urojeniami, omamami słuchowymi i wzrokowymi, silnym lękiem, a często także odwróceniem rytmu dobowego. Dodatkowo w delirium mogą pojawić się typowe problemy fizjologiczne takie jak gorączka, nudności i wymioty, tachykardia, nadmierna potliwość, drgawki, przyspieszony oddech, podwyższone ciśnienie i drżenie mięśniowe.

depresja alkohol

Główną przyczyną pojawienia się delirium alkoholowego jest nagła zmiana ilości i rytmu spożywanego alkoholu, dlatego też jego objawy mogą pojawić się zarówno po znacznym ograniczeniu ilości spożywanego alkoholu lub całkowitym jego odstawieniu, ale też po znaczącym zwiększeniu jego dziennych dawek lub spożywaniu nadmiernych ilości alkoholu przez dłuższy okres czasu. Co więcej, delirium ma większe szanse pojawienia się u osób w starszym wieku, cierpiących na przewlekłe schorzenia oraz tych, które mają już za sobą epizody delirium tremens – wszystkie wspomniane grupy łączy bowiem mniejsza odporność na spożywanie alkoholu i związane z tym powikłania.

Czy delirium alkoholowe może zagrażać życiu osoby uzależnionej?

Choć nadmierne ilości spożywanego alkoholu są dla organizmu niezwykle szkodliwe, ten przyzwyczaja się po czasie do ich obecności nie dając fizycznych objawów powolnego niszczenia poszczególnych organów. Z tego też powodu nagłe zmniejszenie dostarczanych do organizmu ilości alkoholu jest dla niego w pewnym sensie szokiem, na który reaguje właśnie pod postacią delirium. Nałogowe spożywanie alkoholu zmienia całkowicie funkcjonowanie układu nerwowego człowieka, w pewnym sensie znieczulając go na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Odstawienie alkoholu powoduje zniesienie tego efektu, czego rezultatem jest właśnie nadmierne pobudzenie i niepożądana zapaść standardowego już dla organizmu trybu życia, mogące prowadzić nawet do śmierci.

Detoks w leczeniu delirium alkoholowego

Delirium alkoholowe stanowi największe zagrożenie w momencie, gdy osoba uzależniona jest sama i nie ma szans na uzyskanie specjalistycznej pomocy. Zagrożenie wynika to z możliwych do wystąpienia konsekwencji delirium takich jak zapaść krążeniowo-oddechowa. Z tego też powodu delirium alkoholowe powinno być zawsze traktowane niezwykle poważnie, a leczenie powinno zostać podjęte możliwie jak najszybciej.

Jednym ze szczególnych przypadków pojawienia się delirium są sytuacje, w których osoba uzależniona zostaje przyjęta do ośrodka odwykowego i jako pierwszy etap leczenia podejmuje się detoksu alkoholowego. Detoks ten powinien być przeprowadzany w odpowiednich warunkach, pod ścisłą kontrolą lekarzy, z wykorzystaniem leków wyrównujących funkcjonowanie organizmu oraz witaminy B1, której niedobory związane z nałogowym spożywaniem alkoholu są u osoby uzależnionej bardzo wysokie.

Leczenie delirium alkoholowego opiera się przede wszystkim o ciągłą kontrolę funkcji życiowych pacjenta i odpowiednie reagowanie na pojawiające się objawy – zaburzenia rytmu serca czy problemy z oddychaniem stanowią tu równie duże zagrożenie, jak nadmierne pobudzenie czy napady drgawkowe.