Wokół detoksu alkoholowego narosło wiele mitów i niedopowiedzeń. Jedni uważają że to usługa ratującą życie, której wdrożenie stosowane jest w wyjątkowych wypadkach, inni zaś są zdania, że procedurę taką stosować można po każdej imprezie. A jaka jest prawda? Niniejszy tekst ma na celu ją przybliżyć.

Tytuł tego nagłówka nie jest przypadkowy. Generalnie uznaje się, że ta procedura medyczna umożliwia powrót do trzeźwości pacjenta w ciągu kilku godzin. Tym samym udaje się skrócić czas trzeźwienia kilkukrotnie co ma nie tylko pozytywny wpływ na zdrowie ale także na psychikę pacjenta. Przed przystąpieniem do zabiegu lekarz sprawdza podstawowe parametry życiowe oraz zawartość alkoholu. Takie dane są niezbędne do prawidłowego ustalenia dawek leków i płynów, które będą podawane pacjentowi przez najbliższe kilka godzin.

Nad całym procesem panuje lekarz zazwyczaj z dużym doświadczeniem w zakresie detoksykacji. Niektóre firmy zajmujące się detoksem alkoholowym oferują także bezpośrednio po usłudze zabiegi wszycia Esperalu, które mają na celu utrwalić efekt trzeźwości u pacjenta. Oferta takich usługodawców często jest także rozszerzona o detoks Warszawa w domu. Takie działanie ma na celu zaoferowanie usług każdemu, kto tylko potrzebuje pomocy. Detoks jest generalnie zabiegiem medycznym, który ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie pacjenta jednak to nie znaczy, że każdy stan upojenia alkoholowego powinien skazaniem do jego zastosowania.

Detoks przede wszystkim dla uzależnionych

Grupa która szczególnie powinna się zainteresować prezentowaną usługą to ludzie uzależnieni od alkoholu wpadający w tak zwane ciągi alkoholowe. Ich przerwanie jest czasami bardzo trudne ze względu na szereg przykrych dolegliwości rzutujących na samopoczucia pacjenta. Woli on zatem nadal spożywać alkohol aby ich uniknąć. I tutaj z pomocą przychodzi detoks, który „stawia na nogi” dosłownie w przeciągu kilku godzin. Jest to wentyl bezpieczeństwa zarówno dla samego chorego jak i rodziny, która zaniepokojona stanem jego zdrowia może poprosić o przyjazd lekarza, który przeprowadzi zabieg.

Więcej o detoksie znajdziesz tutaj >>