Choroba alkoholowa to bardzo ciężkie schorzenie, które wyrządza krzywdę nie tylko osobie uzależnionej, ale także jej bliskim. Alkoholizm jest uzależnieniem, które dotyka osoby o różnym statusie społecznym. Pojawia się zarówno u osób niewykształconych jak i tych, które mogą pochwalić się wysokimi stopniami naukowymi. Również płeć nie odgrywa w chorobie alkoholowej większego znaczenia. Uzależnienie od alkoholu u wszystkich osób przebiega podobnie. Leczenie alkoholizmu na własną rękę jest w zasadzie niemożliwe, dlatego tak ważne jest oddanie się ręce specjalistów.

Zaczynamy od terapii

Leczenie alkoholizmu jest procesem czasochłonnym i trudnym. Przede wszystkim wymaga ono czasu i silnej woli osoby uzależnionej. Aby leczenie było skuteczne i przyniosło pożądane rezultaty konieczne jest przede wszystkim przyznanie się przed samym sobą, że ma się problem z alkoholem. Leczenie alkoholizmu wymaga również szerokiej współpracy osoby uzależnionej nie tylko z lekarzami i terapeutami, ale także z bliskimi. Bez współpracy i bez przyznania się do problemu alkoholowego, nawet najlepsze metody leczenia alkoholizmu nie przyniosą efektu.

Na rynku istnieje wiele metod leczenia alkoholizmu. Dzięki temu osoba uzależniona może wybrać najlepszą dla siebie. Podstawową metodą leczenia alkoholizmu jest poddanie się psychoterapii. Ma ona na celu przyniesienie zmian w postawie, przyzwyczajeniach, przekonaniach, zachowaniach czy relacjach z bliskimi. Psychoterapia wymaga czasu. Niekiedy wystarczy kilka miesięcy, w gorszych przypadkach trwa kilka lat. Kilku- lub kilkunastomiesięczne programy terapeutyczne odbywają się zazwyczaj w specjalistycznych ośrodkach uzależnień. Pacjenci współpracują z terapeutami zarówno indywidualnie jak i w grupach. Do najbardziej znanych grup wsparcia zalicza się kluby AA oraz Al.-non. Dla uzyskania najlepszych efektów psychoterapii pacjenci powinni przede wszystkim:

  • intensywnie pracować i wykazywać zaangażowanie w proces leczenia
  • traktować psychoterapię priorytetowo
  • unikać spożywania alkoholu oraz przebywania w miejscach, w których alkohol jest spożywany
  • przyznawać się do złamania abstynencji

Co robić kiedy psychoterapia nie wystarczy?

W trudniejszych przypadkach sama psychoterapia nie wystarczy. Niezbędne jest wtedy podjęcie leczenia farmakologicznego. Najbardziej znaną metodą leczenia alkoholizmu przy użyciu farmaceutyków jest stosowanie wszywki. Wszywka, czyli tabletka esperal Kraków zawierającego disulfiram trafia pod skórę pacjenta podczas drobnego zabiegu chirurgicznego. Czas implementacji esperalu pod skórę nie jest dłuższy niż 30 minut. Sam zabieg jest mało inwazyjny, jednak dla zmniejszenia dyskomfortu bólowego przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym.

Osoby uzależnione od alkoholu nie powinny odkładać w czasie decyzji o podjęciu leczenia alkoholizmu. Każda spożyta dawka alkoholu pogłębia szkody w organizmie zarówno te fizyczne jak i psychiczne. Zwiększa też długość leczenia.